Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
02 / 18.08.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 13 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 14 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 15 Asia/3

Helsingin hallinto-oikeus, lausunnon antaminen postilaatikkovalituksesta 39087/19, Vanha Tapanilantie 12 (pdf) (html)

Liite 1

VanhaTapanilantie12Liikennemerkki.pdf

Liite 2

VanhaTapanilantie12postilaatikot on siirrretty.pdf


§ 16 Asia/4

Postilaatikon paikan määrääminen, tontti 41127/8, Sapilastie 10 (pdf) (html)

Liite 1

SijaintikarttaSapilastie10.pdf

Liite 2

KantakarttaSapilastie10.pdf

Liite 3

Sapilastie10.pdf

Liite 4

Sapilastie9.pdf


§ 17 Asia/5

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle velvoitepäätöksestä tehdystä kaupungin valituksesta, Kannelmäki, Kanneltien puisto (pdf) (html)

Liite 1

Valokuva 01082017.pdf


§ 18 Asia/6

Vantaanjoen yhteistarkkailu, vedenlaatu vuosina 2014-2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 19 Asia/7

Lausunto Sipoon kunnalle koskien toiminta-alueluonnosta Sipoon kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 20 Asia/8

Luonnonmuistomerkin rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen, Pihlajiston vaahtera (pdf) (html)


§ 21 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lausunto kaupunginhallitukselle vesijohtoveden magnesium-pitoisuutta koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 22 Asia/10

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04