Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
18 / 10.12.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 135 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 136 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 137 Asia/3

Malmin sairaala rakennus 18, sisäilmakorjausten hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio HKA 10.9.2020 Malmin päivystyssairaala sisäilmakorjaukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Asia/4

Kiinteistöautomaatiotöiden puitejärjestely 2021 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko

Liite 2

Järjestelmäkohtainen etusijajärjestys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04