Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
17 / 26.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 131 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 132 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 133 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet Kuninkaantammen pk ja lpk 15.11.2020


§ 134 Asia/4

Malmin peruskoulu / Lpk Kotinummi, Silkokuja 7, Vesikaton korjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Malmin PK_Vesikatto_UKA

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04