Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
16 / 12.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 125 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 126 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 127 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston kokousajat keväällä 2021 (pdf) (html)


§ 128 Asia/4

Lpk Immolan, Lp Tervapääskyn ja DH Staffanin tilaelementtirakennuksen vuokrattava väliaikainen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio UKA 30.9.2020 Immolan ja Tervapääskyn, DH Staffan paviljonkipäiväkoti

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/5

Lpk Longinojan ja Lp Filpus väistötilat tilaelementtirakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio korotettu UKA 2.11.2020 Lpk Longinojan ja Lp Filpus väistötilat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/6

Yleiseen käyttöön luovutettavat kadut tammikuussa 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2§ 130 Ärende/6

Gator som upplåts för allmänt bruk i januari 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04