Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
15 / 29.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 117 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 118 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 119 Asia/3

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle tilojen vuokraamiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön osoitteessa Iso Roobertinkatu 23 sekä hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

LIITE 1b Iso Roba 23 tarveselvitys päätös suomi HEL 2020-007931

Liite 3

LIITE 1c Iso Roba 23 tarveselvitys päätös svenska HEL 2020-007931

Liite 4

LIITE 2 Päiväkoti Iso-Roobertinkatu 23 tarveselvityslomake

Liite 5

LIITE 3 IR23 Päiväkotiluonnos 2020-03-17

Liite 6

LIITE 4 Iso Roba 23 vuokrasopimusluonnos 31082020 hasu

Liite 7

LIITE 5 Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu


§ 120 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Lpk Nuotin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet, lpk Nuotti, korvaava uudisrakennus 15.10.2020


§ 121 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloitteesta henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi rakennushankkeiden suunnittelussa (pdf) (html)

Liite 1


§ 122 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta koskien mahdollisuutta sitovasti taata Pakilan ala-asteelle kotiluokat ja yläasteelle työrauhan turvaavat tilat (pdf) (html)

Liite 1


§ 123 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eva Biaudet´n toivomusponnesta koskien huomion kiinnittämistä akustiseen suunnitteluun Pakilanpuiston allianssin jatkosuunnittelussa (pdf) (html)

Liite 1


§ 124 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponnesta koskien Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnan turvaamista alueella (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04