Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
14 / 01.10.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 109 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 110 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle päiväkoti Sompasaaren uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma Lpk Sompasaari Liitteet


§ 111 Asia/4

Liittyminen Hansel Oy:n dynaamiseen hankintajärjestelmään ”Aurinkovoimalat 2020 - 2026” (pdf) (html)


§ 112 Asia/5

Paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelujen puitejärjestely 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 113 Asia/6

Kiinteistönhoitopalvelut, kori 4 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko

Liite 2

Kohdeluettelo


§ 114 Asia/7

Liikennevalojen LED-opastimet, LED-yksiköt ja muut tarvikkeet 2020 - 2022, optiokausi 2 vuotta (pdf) (html)

Liite 1

Vertailu


§ 115 Asia/8

Yleisten alueiden ympäristösuunnittelun asiantuntijapalveluita koskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vertailutaulukko

Liite 3

Laatupisteet


§ 116 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04