Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
13 / 17.09.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 103 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 104 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 105 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin ym. ryhmäaloitteesta puhtaamman ja viihtyisämmän kaupunkiympäristön puolesta (pdf) (html)

Liite 1§ 105 Ärende/3

Utlåtande från stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden till stadsstyrelsen om gruppinitiativet från Björn Månsson m.fl. för en renare och trivsammare stadsmiljö (pdf) (html)

Bilaga 1§ 106 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen elinkaarihankkeen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma Stao-Myllypuro liitteet


§ 107 Asia/5

Laakson sairaalasta Sturenkatu 8:aan siirtyvien toimintojen korvaavien tilojen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Sturenkatu 8_Tarveselvitys ja hankesuunnitelma


§ 108 Asia/6

Geoteknisen suunnittelun puitejärjestely sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024) (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04