Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
12 / 20.08.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 99 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 100 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 101 Asia/3

Kuntotutkimus-, asiantuntija- ja korjaussuunnittelupalvelujen puitejärjestely 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

2A Laadunarviointitaulukko osa-alue 1

Liite 3

2B Laadunarviointitaulukko osa-alue 2

Liite 4

2C Laadunarviointitaulukko osa-alue 3

Liite 5

2D Laadunarviointitaulukko osa-alue 4

Liite 6

2E Laadunarviointitaulukko osa-alue 5

Liite 7

2F Laadunarviointitaulukko osa-alue 6

Liite 8

2G Laadunarviointitaulukko osa-alue 7

Liite 9

2H Laadunarviointitaulukko osa-alue 8

Liite 10

2I Laadunarviointitaulukko osa-alue 9

Liite 11

2J Laadunarviointitaulukko osa-alue 10

Liite 12

3 Vertailuhintataulukot osa-alueet 1-10

Liite 13

4A Vertailutaulukot Hinta-laatu osa-alueet 1-7

Liite 14

4B Vertailutaulukot Hinta-laatu osa-alueet 8-10


§ 102 Asia/4

Elinkaarisuunnittelun puitejärjestely 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailuhintataulukot

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04