Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
11 / 25.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 88 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 89 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 90 Asia/3

Rakentamiskelpoisuuteen liittyvien analyysipalveluiden puitejärjestely 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailuhintataulukko


§ 91 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Cygnaeus enheten hankesuunnitelman liitteet 1-6


§ 92 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle lpk Pasila pohjoinen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lpk Pasila pohjoinen hankesuunnitelman liitteet 27.4.2020


§ 93 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Käpylän peruskoulun Untamo -rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Käpylän pk Untamo hankesuunnitelman liitteet 27.04.2020


§ 94 Asia/7

Käpylän peruskoulun Hykkylä-rakennuksen toiminnalliset muutokset, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Käpylän pk Hykkylä hankesuunnitelman liitteet 27.04.2020


§ 95 Asia/8

Vanha Viertotie 23, Haagan peruskoulun käyttöön tulevan lisätilan tilamuutos, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet Vanha Viertotie 23 Haagan pk - lisätilat 11.6.2020


§ 96 Asia/9

Kaarnatie 4, vuokrattavat väistötilat koulukäyttöön, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Apollon yhteiskoulu viitesuunnitelmat

Liite 4

Vuokrasopimusluonnos draft 0.2 AEL-säätiö ja Apollo

Liite 5

Väistötilojen vastuunjakotaulukkoluonnos Apollo AEL


§ 97 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ja HUS:n välisen, Laakson yhteissairaalahankkeessa toteutettavien tehtävien hoitamista koskevan sopimuksen hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Laakson yhteissairaala_sopimus


§ 98 Asia/11

Laakson yhteissairaalan pää-, arkkitehti-, rakenne-, lvi-, sähkösuunnittelun tilaaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04