Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
10 / 11.06.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 79 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 80 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 81 Asia/3

Kaupunkiympäristötalon toimistokalusteiden minikilpailutus, hyllykalusteiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 82 Asia/4

Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen rakentaminen, STk-urakka, urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Destia Oy:n tarjous 26.5.2020

Liite 2

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset


§ 83 Asia/5

Ilmalan raitiotieyhteys, urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

GRK Infra Oy:n tarjous 29.5.2020

Liite 2

Liite 3

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset


§ 84 Asia/6

Sompasaari, osa 4, urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

GRK Infra Oy:n tarjous 15.5.2020

Liite 2

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset


§ 85 Asia/7

Kalervonkatu 6, Vuokrattava väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 86 Asia/8

Finlandia-talon perusparannuksen hankesuunnitelmaa täydentävän suunnitelman julkisivun materiaalin määrittelyn hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Finlandia-talo julkisivun materiaali 3-7

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/9

Päätösvallan siirtäminen tekniselle johtajalle eräiden hankesuunnitelmien hyväksymistä koskevissa asioissa ajalla 26.6. - 19.8.2020 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04