Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
09 / 28.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 70 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 71 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 72 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Hakaniemen kauppahallin maanalaisen huoltopihan hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kustannusarvio HKA 29.4.2020 Hakaniemen hallin huoltopiha


§ 73 Asia/4

Kuninkaantammenkierto 3, kaupungin ulkopuoliselta vuokrattava väliaikainen lisätila päiväkodin ja perusopetuksen käyttöön -hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio UKA 29.4.2020 Kuninkaantammen väliaikaiset lisätilat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/5

Viikin kirjaston tarveselvityksen ja hankesuunnitelman sekä vuokrauksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman liitteet

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos liitteineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/6

Arabianrannan kirjaston laajennuksen hankesuunnitelman ja vuokrauksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos liitteineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/7

Kampin perhekeskuksen uusien toimitilojen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

20200429 Kampin perhekeskus tase+hasu liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/8

Kallion virastotalo, 8. kerros, työympäristömuutos hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet Kallion virastotalo 8.krs


§ 78 Asia/9

Rakennus-, LVIJAK- ja sähköteknisten töiden kustannuslaskenta- ja -suunnittelupalvelujen puitejärjestely 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailuhintataulukot

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04