Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
07 / 16.04.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 44 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 45 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 46 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston kokousajat syksyllä 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/4

Hernesaaren itärannan esirakentaminen, urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Terramare Oy:n tarjous 2.4.2020


§ 48 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätös 2.5.2019

Liite 3

Päätös 2.5.2019 liite

Liite 4

Kustannusarvio (HKA) 13.1.2020

Liite 5


§ 49 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön käyttöön tarkoitetun tilaelementtiuudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin laajennuksen ja muutoksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Työryhmä

Liite 3

Aluepiirustus

Liite 4

Viitesuunnitelmakooste

Liite 5

Iltakäyttökaavio

Liite 6

Rakennusosat ja järjestelmät

Liite 7

Aikataulu


§ 51 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulujen väistötilojen hankesuunnitelman hyväksymisestä osoitteessa Arkadiankatu 24 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Tilaohjelma ja viitesuunnitelma

Liite 4

Vuokrasopimusluonnos

Liite 5

Vastuujakotaulukko, hankintarajaliite


§ 52 Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle koskien Puotilan korvaavan ala-asteen hankesuunnitelman hyväksymistä ja hankintapäätös elinkaarihankkeen toteutuksesta osoitteessa Klaavuntie 17 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Puotilan hankesuunnitelman liitteet 1-6

Liite 3

Laatuarviointi Puotilan ala-aste 2.3.2020

Liite 4

Puotila_kokonaistaloudellinen vertailu


§ 53 Asia/10

Katujen uudelleenpäällystykset 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 54 Asia/11

Ulkovalaistus- ja liikennevaloverkkojen rakentamis- ja ylläpitotöitä koskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024) (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04