Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
06 / 02.04.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 36 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 37 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 38 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet jaoston esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kielilukion elinkaarihankkeen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet Helsingin kielilukio 20.3.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet Taivallahden peruskoulu 15012020


§ 40 Asia/5

Pihlajalaakso, 00710 Helsinki, vuokrattava väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 41 Asia/6

Väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön osoitteessa Koulutanhua 1, vuokrahankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Koulutanhua 1 tarvekuvaus Akuutit lisätilat

Liite 3

Tilaohjelma Koulutanhua 1 lisätilat


§ 42 Asia/7

Väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön osoitteessa Vuorenpeikontie 7, vuokrahankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Roihuvuoren a-a lisätila tilaohjelma 03 12 2019


§ 43 Asia/8

Kaupunkiympäristön toimialan uuden toimitalon kahvila-, ravintola- ja catering-palveluiden käyttöoikeussopimus (1.8.2020 - 31.7.2025) (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousvertailu

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04