Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
05 / 19.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 29 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 30 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 31 Asia/3

Kaupunginkanslian työympäristömuutoksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Työryhmä

Liite 3

Tilahanke ja uudet työtavat

Liite 4

Viitesuunnitelmat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/4

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus, Myllypuron terveysaseman toiminnallinen muutos, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

LIITTEET 1-4 Myllypuron THK


§ 33 Asia/5

Väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön osoitteessa Heteniityntie 4, vuokrahankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tilaohjelma ja tarvekuvaus Vuoniityn pk lisätilat 2020


§ 34 Asia/6

Mäkipellontie 19, vuokrattava väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 35 Asia/7

Raivaus- ja siivoustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailuhintataulukko

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04