Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
04 / 05.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 22 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 23 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 24 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueidenjaoston esitys kaupunginhallitukselle koskien toimitilojen vuokraamista Finnkino Oy:lle Tennispalatsista, osoitteesta Fredrikinkatu 65, Helsinki (pdf) (html)


§ 25 Asia/4

Taloteknisten valvontapalvelujen puitejärjestely 2020 - 2022, asuinrakennukset (pdf) (html)

Liite 1

Tarjousten vertailutaulukko


§ 26 Asia/5

Talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 27 Asia/6

Yläkivenrinne 4, vuokrattava väliaikainen väistötila tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 28 Asia/7

Oulunkylän ala-asteen lisätila ja väliaikainen tila, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04