Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
03 / 06.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 13 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 14 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 15 Asia/3

Rakennusteknisten töiden puitejärjestely 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 16 Asia/4

Ampujantie 1, Vuokrattava väliaikainen tilaelementtiratkaisu päiväkoti- ja leikkipuistokäyttöön, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Asia/5

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita koskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vertailutaulukko

Liite 3

Laatupisteet


§ 18 Asia/6

Suutarilan alueurakan lisätyövarauksen korottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/7

Kaarelan alueurakan lisätyövarauksen korottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/8

Herttoniemen ja Lauttasaaren alueurakoiden lisätyövarausten korottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/9

Maankäytön yhdyskuntateknistä suunnittelua koskeva puitejärjestely (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04