Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
02 / 23.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 5 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 6 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 7 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Finlandia-talon väistötilan hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Finlandia-talon väistötila_Liitteet 1 - 7


§ 8 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kustannusarvio HKA 28.10.2019, Keskuspelastusasema

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätiloiksi, Ruoholahdenkatu 23, hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tilaohjelma, aikataulu ja viitesuunnitelmat

Liite 3

RH 23 vuokrasopimusluonnos 2019 12 19

Liite 4

Ruoholahdenkatu 23 vastuunjakotaulukko 2019 10 22 (luonnos)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle; Väliaikaisen tilaelementtiratkaisun koulukäyttöön, Rusthollarintie 1:n vuokrahankkeen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 11 Asia/7

Kaarelan raitin päiväkoti ja Kannelmäen peruskoulun luokat 1-2. Vuokrattava väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulu- ja päiväkotikäyttöön, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 12 Asia/8

Kadunrakennustyöt, puitejärjestely 1.2.2020 - 31.12.2021 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04