Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
01 / 09.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Tukkutorin Rakennus 1 henkilöstö- ja aputilojen muutoksien hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tukkutori Rak1 hankesuuunnitelman liitteet


§ 4 Asia/4

Pukinmäenkaaren peruskoulu ja kirjasto, Kenttäkuja 12, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Suunnittelutyöryhmä

Liite 3

Kustannusarvio urakkavaihe

Liite 4

IV-kuntotutkimusraportti

Liite 5

Laajennusosan tutkimusselostus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04