Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
08 / 14.05.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 55 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 56 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 57 Asia/3

Päästötön työmaa Green Deal -sopimuksen solmiminen ympäristöministeriön kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päästöttömät työmaat_green deal_sopimusluonnos_19032020


§ 58 Asia/5

Helsingin kaupunkiympäristön yleisten alueiden ulkotilan toimintavälineitä koskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024) (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko

Liite 2

Arviointimuistio


§ 59 Asia/6

Kaupunkiympäristötalon toimistokalusteiden minikilpailutus, sermien ja neuvottelupöytien hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 60 Asia/7

Ulkovalaistusverkon yksikköhintaisia tuotteita koskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/4

Kiinteistötransaktioiden asiantuntija- ja neuvontapalveluja koskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailu


§ 62 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto valtuutettu Marcus Rantalan yms. aloitteeseen Helsingfors slutar använda Roundup/glyfosat - Helsinki luopuu Roundup/glyfosaatin käytöstä (pdf) (html)

Liite 1


§ 63 Asia/9

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponnesta perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta, selvitetään mahdollisuudet parantaa prosessien etenemistä kaupunkikonsernissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/10

Mäkipellontie 19 (00320 HKI) sisäilmakorjausten hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Urakkavaiheen kustannusarvio, päivätty 28.4.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Lpk Kalevan korvaavien tilojen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lpk Kaleva Hankesuunnitelman liitteet 200430


§ 66 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle päiväkoti Perhosen korvaavien tilojen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

2821U20133 Lpk Perhonen liitteet


§ 67 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Laakson yhteissairaala hankesuunnitelman liitteet 1-4 ja 6-8

Liite 3

Laakson yhteissairaala hankesuunnitelman liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/14

Laakson terveysaseman, neuvolan ja avofysioterapian korvaavien tilojen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liitteet


§ 69 Asia/15

Lännen psykiatria- ja päihdekeskuksen väistötilan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liitteet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04