Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
07 / 02.05.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 48 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 49 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 50 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio 10.4.2019 Jätkäsaaren peruskoulu

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Ressun lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio UKA 17.4.2019 Ressun lukio, perusparannus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/5

Mustakiven korttelitalon julkisivun korjaus, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kustannusarvio HKA 16.4.2019, Mustakiven korttelitalo


§ 53 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle koskien Lpk Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen toimipaikan uudisrakennusta, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet_lpk Vaapukka jne_190415


§ 54 Asia/7

Arhotie 17a, siirtokelpoinen paviljonkirakennus, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 55 Asia/8

Jahtivoudintie 3 lisätilan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 56 Asia/9

Yleiseen käyttöön luovutettavat kadut syyskuussa 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02