Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
06 / 04.04.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 35 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 36 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 37 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston kokousajat syksyllä 2019 (pdf) (html)


§ 38 Asia/4

Pilaantuneen maan ja ylijäämämaan vastaanotto- ja loppusijoituspalveluiden puitejärjestely 2019 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Tahvonlahden ala-asteen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tahvonlahden ala-aste + Lpk Hankesuunnitelman liitteet 22.3.2019


§ 40 Asia/6

Paviljonkipäiväkoti Tapulikaupungin väliaikaisten lisätilojen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 41 Asia/7

Päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin, leikkipuisto Tervapääskyn ja Pukinmäenkaaren peruskoulun toimipisteen korvaavat uudistilat, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 42 Asia/8

Arielinkatu 6, paviljonkipäiväkoti Kalasatama, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 43 Asia/9

Sinivuokonpolku 9, lpk Lakan ja dh Botbyn korvaavien lisätilojen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 44 Asia/10

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 pykälän tarkoittamat kadunpitopäätökset syyskuussa 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/11

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 pykälän tarkoittamat kadunpitopäätökset tammikuussa 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/12

Katujen uudelleenpäällystykset 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 47 Asia/13

Pakilan alueurakka 1.10.2019 - 30.9.2024, Alueurakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02