Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
05 / 21.03.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 28 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 29 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 30 Asia/3

Sompasaari, osa 3, urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

TYL SOMPPA, tarjous 28.2.2019


§ 31 Asia/4

Suutarinkylän peruskoulu, rakennus Nummi, Töyrynummentie 8, sisäilmakorjausten hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman kustannusarvio 25.2.2019


§ 32 Asia/5

Salpausseläntie 1 lisätilan tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 33 Asia/6

Lasten päiväkoti Hiekkalinnan ja lasten päiväkoti Ahdin väistötilan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 34 Asia/7

Vilppulantie 17 lisätilan tarve- ja hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02