Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
02 / 24.01.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 6 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 7 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 8

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston ylimääräinen kokous 28.2.2019 (pdf) (html)


§ 9 Asia/3

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle toimitilojen vuokraamisesta Swiss Life Ag:ltä ja NCC Property Development Oy:ltä kulttuuri ja vapaa-ajan käyttöön osoitteesta Konepajankuja 1-3 sekä hankesuunnitelman hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma Fredriksberg 2 vaihe ja 1 vaiheen jatko 110119

Liite 2

Fredriksberg hankesuunnitelma liitteet

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos NCC Property Development Oy Konepajankuja 3

Liite 4

Vuokrasopimusluonnos Swiss Life AG Konepajankuja 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/4

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle toimitilojen vuokraamisesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sosiaali-ja terveystoimen käyttöön osoitteessa Haartmaninkatu 1 sekä hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

A Hankesuunnitelma 7.1.2019 Haartmanink 1

Liite 2

A.1 Tarveselvitys 2018.12.4 Haartmanink 1

Liite 3

A.2 Tilaohjelma ja viitesuunnitelmat Haartmanink 1

Liite 4

A.3 Hankintarajataulukko Haartmanink 1

Liite 5

A.4 Yhteishanke HUS-HY-Hki hankesuunnitelma Haartmaninkatu 1

Liite 6

B. Alivuokrasopimusluonnos 7.1.2019

Liite 7

B.1 Ylläpidon vastuunjakotaulukko

Liite 8

B.2 Yhteistoimintasopimus


§ 11 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Mäkelänrinteen lukion laajennus ja perusparannus hankesuunnitelman liitteet 1-6, 14122018


§ 12 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Botby grundskola koulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

1 Urakkavaiheen kustannusarvio UKA 19.12.2018 Botby Grundskola, peruskorjaus


§ 13 Asia/7

Lpk Kaivopuiston (Puistokatu 6, 00140 HKI) perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Urakkavaiheen kustannusarvio (UKA) 11.1.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/8

Porolahden peruskoulun kirjaston ja hammashoitolan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kustannusarvio UKA 28.11.2018 Porolahden peruskoulu, kirjasto ja hammashoitola

Liite 3


§ 15 Asia/9

ALLU-tapahtumahallintajärjestelmän lisärahoitus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02