Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
01 / 10.01.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tehtaankatu hankesuunnitelman liitteet 1-6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Koirasaaren ja Stansvikinrannan esirakentaminen, urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Terramare Oy:n tarjous 5.12.2018


§ 5 Asia/5

Kaupunkiympäristön toimiala, siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluiden hankinnan puitejärjestely 2019 - 2020, palvelutuottajien valinta (pdf) (html)

Liite 1

Tehtävä 1, valitut projektipäälliköt

Liite 2

Tehtävä 2, valitut projektipäälliköt

Liite 3

Tehtävä 3, valitut projektipäälliköt

Liite 4

Tehtävä 4, valitut projektipäälliköt

Liite 5

Tarjouspyyntö

Liite 6

Yhteenveto tarjousvertailusta

Liite 7

Arviointipöytäkirja

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02