Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
20 / 13.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 135 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 136 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 137 Asia/3

Länsi- ja Pohjois-Helsingin palvelusopimus 2019 - 2021, yleisten alueiden ylläpitopalvelut, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Asia/4

Itä-Helsingin alueurakka 2019 - 2023, yleisten alueiden ylläpitopalvelut, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara (pdf) (html)

Liite 1

Itä-Helsingin urakkasopimus

Liite 2

Itä-Helsingin urakkaohjelma

Liite 3

Itä-Helsingin alueurakan tavoite- ja yksikköhintaluettelo

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Mustakiven korttelitalon perusopetuksen tilojen toiminnallisia muutoksia ja laajennusta koskevan hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet


§ 140 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle LPK Isoniityn, korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

LPK Isoniitty korvaava uudisrakennus, hankesuunnitelman liitteet 1-6


§ 141 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle lasten päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet_lpk Kukkaniitty ja dh Blomängen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02