Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
19 / 29.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 129 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 130 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 131 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Kallion ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kallion aa HS Liitteet


§ 132 Asia/4

Jätkäsaaren tilapäisen liikuntahallin hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Jätkäsaaren halli HS Liitteet


§ 133 Asia/5

Länsi- ja Pohjois-Helsingin palvelusopimus 2019 - 2021, yleisten alueiden ylläpitopalvelut, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara (pdf) (html)


§ 134 Asia/6

Itä-Helsingin alueurakka 2019 - 2023, yleisten alueiden ylläpitopalvelut, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02