Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
17 / 01.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 120 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 121 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 122 Asia/3

Pakilan palvelurakennukset, toteuttajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Pakilan palvelurakennukset, laatuvertailun pisteytys

Liite 2

Pakilan palvelurakennukset, palkkiovertailun pisteytys

Liite 3

Pakilan palvelurakennukset, pisteytysyhteenveto

Liite 4

Pakilan palvelurakennukset, arvioinnin perustelumuistio

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/4

Laboratorioalan opetuksen keskittäminen Stadin ammattiopiston Kullervonkatu 11. toimipisteen muutostyö, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kullervonkatu 11 Laboratorialan-muutokset liitteet


§ 124 Asia/5

Hankesuunnitelma, Rautalammintie 2 ensimmäisen kerroksen käyttötarkoituksen muutos lastenpäiväkodiksi (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02