Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
12 / 28.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 93 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 94 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 95 Asia/3

Pakilan palvelurakennukset, suunnitteluryhmän valinta (pdf) (html)

Liite 1

Pakilan palvelurakennukset_laatuvertailun pisteytys

Liite 2

Pakilan palvelurakennukset_palkkiovertailun pisteytys

Liite 3

Pakilan palvelurakennukset_pisteytysyhteenveto

Liite 4

Pakilan palvelurakennukset_arvioinnin perustelumuistio

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Asia/4

Mustakiven korttelitalon ikkunoiden ja lasiseinien korjaaminen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 97 Asia/5

Helsingin kielilukion, Kajaaninlinnantie 10, sisäilmakorjausten hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 98 Asia/6

Ahdinaltaan esirakentaminen, urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Terrawise Oy:n tarjous 15.6.2018


§ 99 Asia/7

Päätösvallan siirtäminen tekniselle johtajalle eräiden hankesuunnitelmien ja urakkapäätösten hyväksymistä koskevissa asioissa ajalla 29.6. - 22.8.2018 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02