Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
11 / 14.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 85 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 86 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 87 Asia/3

Herttoniemen ja Lauttasaaren alueurakoiden 1.10.2018 - 30.9.2023, urakoitsijan valinta hankinnan osa A; Destia Oy ja urakoitsijan valinta hankinnan osa B; Destia Oy (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/8

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 pykälän tarkoittamat kadunpitopäätökset syyskuussa 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 89 Asia/4

Kontulan aseman seudun rakentaminen, urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 90 Asia/5

Kadunrakennustyöt, puitejärjestely 1.7.2018 - 31.12.2020 (pdf) (html)


§ 91 Asia/6

Rakennesuunnittelupalvelujen puitejärjestely 2018 - 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16


§ 92 Asia/7

Ympäristöteknisten konsulttipalveluiden puitejärjestely 2018 - 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Arviointipisteet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02