Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
10 / 31.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 77 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 78 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 79 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston kokousajat syksyllä 2018 (pdf) (html)


§ 80 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle lpk Louhikon uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 81 Asia/5

Stadin ammattioppilaitoksen, Latokartanontie 16, liikuntasalin sisäilmakorjausten hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 82 Asia/6

Arabian korttelitalon sisäilmakorjausten hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 83 Asia/7

Erityisen toimivallan rajan vahvistaminen asuinhuoneistoja vuokralle annettaessa (pdf) (html)


§ 84 Asia/8

Kaupunkiympäristön toimiala, kiinteistöjen konsultointipalvelun hankinnan puitejärjestely sopimuskaudelle 1.7.2018 - 30.6.2019 (optiokausi yksi + kaksi vuotta) (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Tarjouspyynnön tarkennus

Liite 3

Palvelukuvaus

Liite 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02