Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
09 / 15.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 67 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 68 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 69 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa asioissa palvelukokonaisuusjohtajille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 70 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle lasten päiväkoti Malminkartanon ja nuorisotalo Malminkartanon uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 71 Asia/5

Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestelyn optiokauden käyttöönotto 2018 - 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Asia/6

Sähkösuunnittelupalvelujen puitejärjestely 2018 - 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16


§ 73 Asia/7

LVIA-suunnittelupalvelujen puitejärjestely 2018 - 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16


§ 74 Asia/8

Rajavartiolaitoksen entisen rakennuksen muutostyöt pelastuslaitoksen käyttöön, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma Malmin Rajan kiinteistön muutostöistä 26042018_ARK24042018 (Korjattu)


§ 75 Asia/9

Vaippa- ja piharakenteiden peruskorjaus, hankesuunnitelman hyväksyminen, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja Heka Oy (pdf) (html)

Liite 1


§ 76 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Sophie Mannerheimin koulu, pääkoulun tilapäisten opetustilojen vuokraamista koskevan hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02