Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
08 / 03.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 52 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 53 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 54

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 17.5.2018 kokouksen siirtäminen pidettäväksi 15.5.2018 (pdf) (html)


§ 55 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle lastenpsykiatrian tilapäisten tilojen vuokraamista ja edelleen vuokrausta HUSille koskevan hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 56 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 57 Asia/5

Helsingin kuvataide- ja Kallion lukio, hankekustannuksen korotus, Pengerkatu 5 (pdf) (html)

Liite 1

Hanke-esitys 9.2.2018 HTJ


§ 58 Asia/6

Telakkarannan alueen rakentaminen, urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 59 Asia/7

Jakomäen lasten päiväkoti, paviljonki lisätilaksi, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma


§ 60 Asia/8

Pitäjänmäen lasten päiväkoti, paviljonki lisätilaksi, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma


§ 61 Asia/9

Oulunkylän lasten päiväkoti, paviljonki lisätilaksi, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma


§ 62 Asia/10

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin ym. valtuustoaloitteesta muovin käytön vähentämisen toimenpideohjelman laatimiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 63 Asia/11

Kannelmäen peruskoulu paviljonki lisätilaksi, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)


§ 64 Asia/12

Päiväkoti Käpylinnan väistötilat lisätilaksi, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Asemapiirros


§ 65 Asia/13

Päiväkoti Malminkartanon väistötilat lisätilaksi, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma


§ 66 Asia/14

Kalasataman paviljonkipäiväkoti, päiväkoti Violan väistötilat LPK paviljonki lisätilaksi, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Asemapiirros

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02