Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
07 / 19.04.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 47 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 48 Asia/5

Töölönlahden eteläosa; Kansalaistori, Töölönlahdenkatu, Eero Erkon katu ja Makasiinipuisto, urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 49 Asia/3

Jätkäsaaren L3 varaston hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma 29.3.2018


§ 50 Asia/4

Sörnäistenniemi, osa 7, urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 51 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02