Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
06 / 05.04.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 42 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 43 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 44 Asia/3

Lasten päiväkoti Kuninkaantammi ja luokat 1 - 2, vaihe 1, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 45 Asia/4

Hissihuoltojen kilpailutus erä 2/2018 alue 3, toimittajan valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 46 Asia/5

Purkutyöt, puitejärjestely 1.4.2018 - 31.3.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04