Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
04 / 08.03.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 21 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 22 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 23 Asia/3

Esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS:n välisen Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle lpk Aadan ja lp Idan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Pihlajiston ala-aste, perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)


§ 26 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Kallion lukion perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)


§ 27 Asia/7

Stoan kulttuurikeskus, aukion kehittäminen, hankesuunnitelma hyväksyminen (pdf) (html)


§ 28 Asia/8

Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärisaneerauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)


§ 29 Asia/9

Karviaismäen toimintakeskuksen muutostöiden hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)


§ 30 Asia/10

Kallion perhekeskus tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/11

Televisiokadun tontin 17956/10 rakentamisen yhteydessä tehtävät kadunrakentamistyöt, muutostyövarauksen korottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/12

Jätkäsaaren liikuntapuiston vaihe 1:n esirakentamisen urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 33 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle HUS Kuntayhtymä, vuokrasopimuksen päättäminen, Sofianlehdonkatu 5 (pdf) (html)

Liite 1


§ 34 Asia/14

Kaupunkiympäristön toimialan liittyminen töhryjen poistopalveluiden puitejärjestelyyn (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 35 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02