Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
02 / 25.01.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 8 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 9 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 10 Asia/3

Vuosaaren lukion elinkaarihanke, hankkeen jatkovalmistelu (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/4

Lasitustöiden laskutyöperusteet, puitesopimus 2015 - 2017, 2. optiovuoden käyttöönotto (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/5

Pakilan palvelurakennukset, hankkeen jatkovalmistelu (pdf) (html)


§ 13 Asia/6

Jätkäsaari, Hyväntoivonpuisto, kokonaisurakan työt, muutostyövarauksen korottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/7

Capellan kortteli, urakka 2, muutostyövarauksen korottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/8

Kaupunkiympäristön rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Helsingin Medialukion julkisivun ja vesikaton uusinnan sekä ilmanvaihdon muutostöiden hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 16 Asia/9

Talvihoidon varautumissuunnitelma 2017 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02