Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
01 / 11.01.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Kaupunkiympäristön toimialan liittyminen sähköntoimitus- ja hintasuojauspalvelun sekä sähkösalkunhoitopalvelun puitejärjestelyyn (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Kaisaniemen ala-asteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Vuosaaren lukion elinkaarihanke, hankkeen jatkovalmistelu (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Lisätilan hankinta Torpparinmäen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02