Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
13 / 22.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 100 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 101 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 102 Asia/3

Teknisen johtajan 28.6.2022 (§ 117), 29.6.2022 (122 §, 123 §), 25.8.2022 (151 §) tekemien päätösten saattaminen kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle tiedoksi (pdf) (html)


§ 103 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Drumsö lågstadieskola / förskola perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet Drumsö lågstadieskola


§ 104 Asia/5

Tilojen vuokraaminen Erikoissijoitusrahasto eQ yhteiskuntakiinteistöiltä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen käyttöön osoitteessa Paciuksenkatu 19 (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04