Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
09 / 09.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 63 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 64 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 65 Asia/3

Päätösvallan siirtäminen tekniselle johtajalle eräiden hankesuunnitelmien hyväksymistä koskevissa asioissa ajalla 1.7. - 24.8.2022 (pdf) (html)


§ 66 Asia/4

HUS Psykiatriakeskus, pääoven edustan salaojatyöt ja alapohjan tuuletustyöt, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kustannusarvio UKA 1.3.2022 HUS psykiatriakeskus


§ 67 Asia/5

Tilojen vuokraaminen sosiaali- ja terveystoimialan lasten psykiatrialle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

02 Helsingin kaupunki 110071 Liite 1 Lisätila 1.6.2022

Liite 3

03 Helsingin kaupunki 110071 Liite 2 Lisätila 1.6.2022

Liite 4

04 Allekirjoitettu vuokrasopimus 2.7.2021

Liite 5

05 Tarvekuvaus lastenyksikkö

Liite 6

06 Tarvekuvaus psykiatrian lisätila

Liite 7

07 Tarvekuvaus lasten psykiatrinen työryhmä

Liite 8


§ 68 Asia/6

Sompasaari, osa 5, urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Tieluiska Oy:n tarjous 17.5.2022

Liite 2

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset


§ 69 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto kaupunginhallitukselle Sandra Hagmanin valtuustoaloitteesta leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04