Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
02 / 11.02.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 12 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 13 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 14 Asia/3

Vanha Viertotie 23, Haagan peruskoulun käyttöön tulevan lisätilan tilamuutos vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/4

Kampin perhekeskuksen toiminnallisten muutostöiden hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

2821P51374 Kampin perhekeskus UKA161120

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/5

Laajasalontien katujärjestelyt, urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Hyvinkään Tieluiska Oy:n tarjous 22.1.2021

Liite 2

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset


§ 17 Asia/6

Kuninkaantammentien luovuttaminen yleiseen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1§ 17 Ärende/6

Kungseksvägen upplåts för allmänt bruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04