Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
03 / 07.02.2019



Tulostusversio (pdf)



Sisältö:


§ 16 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 17 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 18 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle koskien virkamatkaa Ruotsiin, Tukholmaan 7. - 8.3.2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 19 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Finlandia-talon tarveselvityksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Finlandia-talo PP hankesuunnitelma liitteet 1-6


§ 20 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Vuosaaren korvaavan lukion hankesuunnitelman hyväksymistä ja hankintapäätös elinkaarihankkeen toteutuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vuosaaren lukio Hankesuunnitelman liitteet 24.1.2019

Liite 3

Vuosaaren lukio Laatuarviointi

Liite 4

Vuosaaren lukio kokonaistaloudellinen arviointi

Liite 5

Vuosaaren lukio_tarjousten avauspöytäkirja 03012019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/6

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustöiden, puhtauden tarkastuspalvelujen sekä mittaus- ja säätötöiden puitejärjestely 2019 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 22 Asia/7

Lasitustöiden puitejärjestely 2019 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 23 Asia/8

Rajavartiolaitoksen entisen rakennuksen muutostyöt pelastuslaitoksen käyttöön, hankesuunnitelman laajentaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kustannusarvio 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/9

ALLU-tapahtumahallintajärjestelmän lisärahoitus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.



20.12.2019 14:04