Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
16 / 23.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 112 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 113 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 114 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Päiväkoti Suursuo - DH Stigenin uudisrakennuksen rakennustöiden enimmäishinnan korottamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Tukkutorin uuden pakastamon edellytysinvestointien hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tukkutorin uuden pakastamon edellytysinvestointien hankesuunnitelman liitteet


§ 116 Asia/5

Hankesuunnitelma, liiketilat, Fredriksbergin kiinteistö, kaupunkiympäristön toimiala (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet


§ 117 Asia/6

Kiinteistönhoitopalvelut, kori 2 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 118 Asia/7

Hissihuoltojen kilpailutus, erä 3/2018, alue 2, toimittajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 119 Asia/8

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla yleiset alueet yksikön päällikölle katujen osittaisissa talvikunnossapitopäätöksissä (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04