Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
05 / 05.10.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 30 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 31 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 32 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston tilahankkeiden suunnitelmien hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston liikehuoneistojen hankkimista, luovuttamista ja vuokralle antamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston liikehuoneistojen vuokralle ottamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/6

Katujen kunnossapitomaksun taksan tarkistaminen (pdf) (html)


§ 36 Asia/7

Sompasaaren osan 2 urakoitsijan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 37 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Konalan ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/9

Leikkipuisto Lohikäärmepuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 39 Asia/10

Leikkipuisto Brahen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 40 Asia/11

Leikkipuisto Kotinummen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04