Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
02 / 24.08.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 12 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 13 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 14 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueidenjaoston esitys kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen käytettäväksi esitetyn talousarvion kohdan 8 02 03 siirtämiseksi kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön vuonna 2017 (pdf) (html)


§ 15 Asia/4

Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluiden puitesopimus 2016 - 2017, sopimuskauden jatkaminen optiokaudelle 1.1.2018 - 31.12.2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/5

Kiinteistönhoitopalvelujen kilpailutus 1/2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 17 Asia/6

Kulttuurikeskus Caisan tilojen vuokraus Leipätehdas Helsinki Oy:ltä, Kaikukatu 4 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/7

Osoitteessa Heikkiläntie 2 sijaitsevan toimistotilan vuokraaminen Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausunto kaupunginhallitukselle koskien kartoitusta Sophie Mannerheimin koulun päätoimipisteen tilantarpeesta ja tilaratkaisuista (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04