Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
37 / 22.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Haagan ympyrä ja Vihdintie, asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12756) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Vaasanpuistikko, Pengerpolku ja Vaasanpolku, Alppiharjun kaupunginosan puisto- ja katusuunnitelman hyväksyminen (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Energiakorttelin (Sörnäinen, Hanasaari) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12811) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Melkonkatu 7 ja 22 sekä Särkiniementie 5 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12494) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Lauttasaaren pienteollisuustalo Oy, rakennushistoriallinen selvitys, Kaupunkikehitys Oy

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Pajamäentie 10 ja 12 lähialueineen, tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12793) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle VR-Yhtymä Oyj:n kanssa tehtävien sopimusten hyväksymisestä liittyen Eteläisen Postipuiston kaavamuutokseen nro 12565 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Posti Kiinteistöt Oy:n kanssa tehtävien sopimusten hyväksymisestä liittyen Eteläisen Postipuiston kaavamuutokseen nro 12565 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne käyttömenojen ylityksestä vuonna 2022 (pdf) (html)


Asia/12

Kantakaupungin eräiden alueiden rajatun rakennuskiellon pidentäminen (nro 12812) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat vuonna 2023 (pdf) (html)

Liite 1


Asia/14

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 14.6.2022 § 117 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 28.6.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 11.1.2022 § 6 (polkupyörävahinko) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 28.1.2022, saate

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 12.4.2022 § 53 (liukastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 10.11.−16.11.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04