Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
29 / 20.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen tekemisessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2023−2026 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien kaupungin laadittavia sääntöjä sähköpotkulaudoille Helsingissä (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennuksien A, B, C, K, L, M ja N siirtämiseksi apporttiomaisuutena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)


Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Amanda Pasasen ym. valtuustoaloitteesta koskien Helsingin luonnon kokonaisheikentymättömyyden turvaamista vuoteen 2030 mennessä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Oona Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee aloitetta merikylpylästä ja hyvinvointikeitaasta Hanasaareen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta tekojääkentän rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matias Pajulan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Tehtaankadun nimen muuttamista Zelenskyinkaduksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 29.12.2021 § 29 (autovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 9.12.2021 § 27 (takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 28.12.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 8.9.−14.9.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04