Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
22 / 21.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Oulunkylän keskustakortteleiden varaamiseksi Kulmakivi Oy:lle ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Kauppagallerialle (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Mannerheimintie, Paavo Nurmen polku, Ruusankatu, Savilankatu, Sallinkatu, Eino Leinon katu, Toivonkatu, katusuunnitelmien hyväksyminen, Taka-Töölö (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Koirasaarentie, Köökarinkuja, Isosaarentie, Svanströmintie, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan periaatepäätös helikopterikentän sijoittamisesta Kivikkoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelman 2019-2021 loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle varavaltuutettu Aino Tuomisen ym. valtuustoaloitteesta koskien kävelyalueita koulujen ympärille koulumatkan turvallisuuden ja pihan viihtyisyyden parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Lumenhallinnan ratkaisuvaihtoehdot (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi otettu maankäyttöjohtajan päätös 13.5.2022 57 § Hiihtäjäntie 4 puistoreitti, Herttoniemen kaupunginosan puistosuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalvelujen asukas- ja yrityspalvelupäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista, KYMP-03-45-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Liite 2

Hakijayhteenveto, KYMP-03-45-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu


Asia/12

Vaatimus asiavirheen korjaamisesta kaupunkiympäristölautakunnan oikaisuvaatimuspäätöksestä 7.9.2021 § 428 (taloudellinen vahinko) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 6

Valitus, täydennys 14.9.2021, liite, päätös

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 9.6.−15.6.2022 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04