Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
18 / 25.05.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 269 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 270 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 271 Asia/3

Teollisuuskadun akseli, kaavarunko (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Jollaksen kartanon (Jollaksentie 54) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12686) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Asia/5

Eräiden rakennusten ja kiinteistöjen myymistä koskevan suunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Honkasuo, Honkasuontie, tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12540) (sisältää liikennesuunnitelman) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Lauttasaaren, Pohjoiskaari 34 - 38, tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12640) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Asia/8

Tuusulanbulevardin alue, rakennuskiellon pidentäminen (nro 12720) (pdf) (html)

Liite 1


§ 277 Asia/9

Raitioteiden pysäkkien ja jalankulkijaylitysten kehittämistoimenpiteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 278 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kruunusiltojen liittyvien hankkeiden investointimäärärahan ylityksestä vuonna 2021 (pdf) (html)


§ 279 Asia/11

Peltisepänkuja 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12668) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 280 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n toiminta-alueen laajentamiseksi sopimusalueelle 3 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 282 Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita Saxbergin valtuustoaloitteesta, joka koskee lauttaliikenteen aloittamista Kruunuvuorenrannasta keskustaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 283 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien luonnonvaraisten uimapaikaksi soveltuvien ranta-alueiden kartoitusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 284 Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. toivomusponnesta, joka koskee korttelipihapilotin mahdollisuuksien selvittämistä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 285 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta koskien viherkertoimen nykytilan kartoittamista kantakaupungissa viheralueiden kehittämisen tueksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 286 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin toivomusponnesta koskien vesijoukkoliikenteen edellytysten parantamista Makasiinirannan ja Olympialaiturin alueella (pdf) (html)

Liite 1


§ 287 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponnesta koskien Satamatunnelin vaikutuksista Lapinlahden sairaala-alueen luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvoihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 288 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 12.5.−19.5.2021 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04