Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
17 / 26.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen hyväksymiseksi (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 12587 ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2019 (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin varaamiseksi vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua varten (Oulunkylä) (pdf) (html)

Liite 1

Varausalue

Liite 2

Sijaintikartta

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Nykyinen vuokra-alue

Liite 7

Ote asemakaavasta

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta koskien sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista uusissa kiinteistöissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nuutti Hyttisen toivomusponnesta koskien sähköautoilun edistämistä uudis- ja täydennysrakentamisessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Oikaisuvaatimus yritysvuokrausyksikön päällikön vuokranmaksujärjestelypäätöksestä 14.04.2020 (89 §) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.4.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Jätkäsaaren keskuskortteli, Busholmens centralkvarter (Atlantinkatu 1-3), asemakaavan muutosluonnos (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Asia/12

Ilveskorvenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Vuosaari (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Peab Invest Oy:lle pakastamohanketta varten (Tukkutori, Hermanni) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/14

Gyldénintie 2, asemakaavan muuttaminen (nro 12529) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Vuorovaikutusraportti 21.1.2020 täydennetty 26.5.2020

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Malminkartanontie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12636) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle osoitteessa Eteläesplanadi 1, Helsinki sijaitsevan rakennuksen myymiseksi (Esplanadinkappeli) (pdf) (html)

Liite 1

Kappeli - Rakennuksen kauppakirja - HPP 14.5.2020


Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi määräalalle Esplanadin puistosta kahvila-ravintolatoimintaa varten (Eteläesplanadi 1) ja sen vuokraaminen pitkäaikaisesti Helsingin Osuuskauppa Elannolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK/s) varaamiseksi Rakennusliike Lapti Oy:lle asuntohankkeen suunnittelua varten (Käpylä, tontti 25821/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Asia/19

Vartiokylä, Vartiokyläntie/suojaviheralue, poikkeamishakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/20

Teollisuustontin uudelleen vuokraaminen PK Mechanicus Oy Ab:lle (Herttoniemi, tontti 43060/2) (pdf) (html)

Liite 1


Asia/21

Teollisuustontin vuokrasopimuksen muuttaminen Muuntosähkö Oy:lle (Oulunkylä, tontti 28292/1) (pdf) (html)


Asia/22

Hankintaoikaisuvaatimus rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuuden teknisen johtajan sähkösuunnittelupalvelujen puitejärjestelyn 2018 - 2020, 1. optiovuoden käyttöönottoa koskevasta päätöksestä (osa-alue 1) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 2.3.2020

Liite 2

Hinnantarkistusilmoitus

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Oikaisuvaatimus yritysvuokrausyksikön päällikön liikehuoneiston vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä 10.03.2020 (68 §) (pdf) (html)

Liite 1

Oikisuvaatimus 26.3.2020

Liite 2

Oikaisuvaatimus 26.3.2020, liite pöytäkirjanote

Liite 3

Oikaisuvaatimus 26.3.2020, liite gmail

Liite 4

Oikaisuvaatimus 26.3.2020, liite hyvityspyyntö

Liite 5

Oikaisuvaatimus 26.3.2020, liite gmail 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 14.5.−19.5.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 14:04