Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
16 / 19.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen hyväksymiseksi (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Pitäjänmäen asemanseudun (Pitäjänmäentie) asemakaavan muutosehdotus (nro 12602) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus ja sen nro 12587 asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2019 (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Kampin Autotalokorttelin ympäristön varaamiseksi Kiinteistö Oy Runskivuorelle (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Oulunkylän tori 1:en tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12644) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Korkeavuorenkatu 32–34 asemakaavan muuttaminen (nro 12620) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteiden vahvistamiseksi eräille tonteille (Suutarila, Herttoniemi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/11

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin varaamiseksi vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua varten (Oulunkylä) (pdf) (html)

Liite 1

Varausalue

Liite 2

Sijaintikartta

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Nykyinen vuokra-alue

Liite 7

Ote asemakaavasta


Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta koskien sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista uusissa kiinteistöissä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nuutti Hyttisen toivomusponnesta koskien sähköautoilun edistämistä uudis- ja täydennysrakentamisessa (pdf) (html)

Liite 1


Asia/14

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Hankintaoikaisuvaatimus ja hankinnan keskeyttäminen, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätös 5.3.2020 § 25, taloteknisten valvontapalvelujen puitejärjestely 2020-2022, asuinrakennukset (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus 11.3.2020

Liite 2

Tarjouspyyntö

Liite 3

Palvelukuvaus liitteineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Oikaisuvaatimus yritysvuokrausyksikön päällikön vuokranmaksujärjestelypäätöksestä 14.04.2020 (89 §) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.4.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 8.8.2019 § 235 (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. 32 kohta)

Liite 2

Vahingonkorvausvaatimus 10.12.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut- yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 8.8.2019 § 241 (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 12.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 13.5.2019 § 118 (ajoneuvovaurio) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 22.5.2019

Liite 2

Oikaisuvaatimus 22.5.2019, liite, kuva1

Liite 3

Oikaisuvaatimus 22.5.2019, liite, kuva2

Liite 4

Oikaisuvaatimus 22.5.2019, liite, kuva3

Liite 5

Oikaisuvaatimus 22.5.2019, liite, kuva4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 26.9.2019 § 273 § (kompastuminen) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 7.5.−13.5.2020 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 14:04